Lumbalgie

Lumbalgie is eigenlijk een verzamelnaam voor lage rugpijnklachten ter hoogte van de onderste lumbale of lendenwervels. De aandoening kan betrekking hebben op verschillende structuren, zoals tussenwervelschijven, gewrichtsbanden, spieren en zenuwen. Een aandoening  aan de spieren of de gewrichtsbanden dient op een andere wijze behandeld te worden dan een beschadiging van een van de wervels of verschuiving van het facetgewricht. Bij aanhoudende lage rugpijn is een zorgvuldige diagnose van een arts dan ook van groot belang.

Lumbalgie kan zich in acute vorm voordoen, waardoor plotseling hevige pijn in de onderrug optreedt. We noemen dit ook wel spit. Snelle behandeling is van belang omdat anders de kans ontstaat dat acute lumbalgie overgaat naar chronische lumbalgie.

Overigens zijn veel klachten te voorkomen door een goede houding aan te nemen, de buik- en rugspieren te trainen, een goede warming up te doen en het slapen op een goed en passende matras. Ook kunnen elastische bandages en korsetten worden aangemeten om de wervelkolom te ondersteunen.