Patellaire dislocatie, patella luxatie en subluxatie

We spreken van een patella luxatie of knieschijfdislocatie als de knieschijf verschoven is. De aandoening kan aangeboren zijn, maar ook het gevolg zijn van een ongeval. In veel gevallen worden kniebraces gebruikt om de knieschijf op zijn plaats te houden.