Spreekuur Emile P.F. Janssen, revalidatie-arts

Vanaf 5 september 2019 zal Emile Janssen, revalidatiearts, regelmatig in één van onze vestigingen spreekuren gaan doen. De spreekuren zijn bedoeld voor mensen met bindweefselziekten, zoals EDS (Ehlers Danlos Syndroom) en voor onze andere klanten met complexe problemen.

Emile Janssen voert, naast zijn werkzaamheden voor Libra in revalidatiecentrum Blixembosch in Eindhoven (waar hij uitsluitend patiënten ziet met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), sinds medio 2019 ook een door de NZA erkende solopraktijk (Janssen Rehabilitation Medicine & Consultancy) . In dit kader is hij in juli 2019 gestart met soortgelijke spreekuren in Limburg. Zijn spreekuren bij LM Orthopedie zijn specifiek bedoeld voor mensen uit midden en west Nederland.

Door de grote aanloop kunt u nu niet rechtstreeks een afspraak maken. Wij verzoeken u vriendelijk om het  contactformulier op onze website in te vullen waarmee u op een (wacht)lijst komt. Emile Janssen zal  bepalen wanneer u op consult kunt komen, u ontvangt van ons dan een uitnodiging voor het spreekuur.

Wij kunnen u helaas niet telefonisch te woord staan gezien de grote drukte in aanvragen. U dient voor het consult wel een verwijzing te hebben van uw huisarts. Gegevens van de praktijk zijn:

Drs. E.P.F. Janssen, revalidatiearts: AGB-code:  03027340

BIG registratie nummer: 79032110901
Janssen Rehabilitation Medicin & Consultancy: AGB code praktijk: 22227620

LM orthopedie heeft geen inspraak in het bepalen van de volgorde op, en het verwerken van de wachtlijst. Het heeft dan ook géén zin om hierover telefonisch contact met ons op te nemen. Gezien het feit dat er bij Emile Janssen  beperkte capaciteit is bij de verwerking van die wachtlijst moet u er, ondanks onze inspanningen de wachttijd beperkt te houden, rekening mee houden dat u enkele maanden moet wachten. Bij voorbaat excuses hiervoor.